Egy lezáratlan életmű dokumentumai

 

Siklódi Zsolt 1966. június 1-én született Szovátán. Általános iskoláit szülővárosában, középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen, a képzőművészeti egyetemet Kolozsváron végezte. Az egyetemi évek után a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola tanára, majd a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ művészeti vezetését vállalta.

Szervezője és kurátora a szárhegyi KorkéP művésztelepnek, ugyanezen a néven kortárs képzőművészeti folyóiratot is szerkeszt, valamint ötletgazdája és elindítója a Székelyföldi Nemzetközi Grafikai Biennálénak, amelynek – 2017-ben bekövetkezett haláláig – kurátora és szakmai zsűrijének tagja.

Foglalkoztatta a film- és a fotóművészet, illetve a képgrafika azon szegmense, amely a műfaji határmezsgyéken a legkülönbözőbb, az egymástól látszólag távol levő eszközöket, technikákat és anyagokat használja az alkotás folyamatában. Készített olajképeket, nagyméretű metszeteket, fa-, kő- és bronzszobrokat, vonzotta a természetművészet.

MAMŰ Alkotótábor

 

A MAMŰ Társaság Kulturális Egyesület a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal közösen szervezett művésztelepet a tagjai számára. A művésztelep szervezésének, illetve a helyszínválasztásnak is több oka volt.  Az egyesület fő tevékenysége a MAMŰ galéria működtetése, azonban a több mint 200 főből álló tagság részéről valós igény mutatkozott másfajta kulturális közösségi élmények irányába is, így amellett döntött a kuratórium, hogy az egyesület tevékenységi profilját, összhangban az alapító okiratban foglalt célokkal és tevékenységekkel, művésztelep szervezésével bővítenék.  Ennek érdekében kötöttünk intézményi társulási szerződést a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a MAMŰ között, melynek keretében állandó művésztelep helyszínt biztosítunk a MAMŰ számára, hogy éves rendszerességgel szervezzhessünk nyári alkotótáborokat az Egyesület tagjai számára.


 • Kapcsolat:

  Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ

  537135 Gyergyószárhegy,
  Both Ferenc tér 550 sz.
  Hargita megye, Románia
  Tel: 0040266364030
  artcenterlazarea@gmail.com

 • Támogatók: